۱۱ دروغ پرتکرار مدافعان برجام + تصاویر – مشرق نیوز

او به صورت خصوصی در خانه تحصیل کرد و از آغاز جنگ جهانی دوم چندی از وظایف عمومی خانواده سلطنتی را برعهده گرفت و در طول جنگ در نیروی کمکی خدمت کرد. » نوشت: در بحبوحه آغاز بحران در سوریه بود که محمود احمدینژاد رئیس جمهور وقت ایران در چند سخنرانی موضع به اصطلاح بیطرفانه خود را نسبت به طرفین درگیری در این کشور مصرانه اعلام میکرد؛ همان زمان بود که حملات به عتبات مقدسه در سوریه، سقوط پشتسر هم شهرها از یکسو و از سوی دیگر ماهیت تروریستی مخالفان بشار اسد و جنایات ضدانسانی بروز پیدا کرد و سرانجام ایران به دعوت دولت سوریه و با تیزبینی فرماندهانی نظیر شهید سلیمانی، حضور مستشاری خود در این کشور را آغاز کرد. رییس جمهوری گفت: ما کشوری هستیم که در معرض ریسک های خاص خودمان هستیم در طول ۴۱ سال گذشته تحت فشارهای تحریمی بودیم به ویژه در این دو سال اخیر که شدیدترین فشار تحریمی به ما وارد شده است اما در این زمینه به یک نکته توجه کنید دولت یازدهم و دوازدهم همه تلاشش این بود که این ریسک را به حداقل کاهش دهد ریسک معمولا نمی تواند به صفر برسد ولی می تواند کاهش یابد ولی در دولت یازدهم شروع شد ما در حال تحریم پلکانی بودیم یعنی آن زمان مجاز بودیم یک میلیون بشکه نفت بفروشیم سال بعد بیست درصد کم بشود سال بعدی بیست درصد، مقررات این بود که سالی بیست درصد کاهش یابد.

دکتر روحانی اضافه کرد: دنیا این همه فشار روانی میآورد و تبلیغ میکند، همه رسانههای بیگانه جمع میشوند و در فضای مجازی و حقیقی، مردم به اغتشاش و اعتراض فرا خوانده می شوند و یک روزی را اعلام میکنند که مردم در خیابانها بیایید ولی مردم ما نمیآیند و تنها یک تعداد معدود و ناچیزی به خیابان میآیند، این نشان دهنده صبر ، تحمل ، بیداری، هوشیاری و توجه مردم است. ای کاش جامعه هنری ما با حفظ تفاوت ها، و حفظ تفاوت دیدگاه ها و سلایق، اینگونه رو در روی هم صف آرایی نمیکردند که به تضعیف هردو انجامید و فرصت هایی را از هر دو طرف گرفت. در واقع باید گفت در اداره امور هم برنامه دارم، با همکاری کارشناسان و فرهیختگان و دانشکدههایی که در این زمینه فعال بودند و هم کارنامهای وجود دارد که نشان میدهد جایی که با اراده قوی و با مجاهدت و توکل خداوند متعال و همکاری مردم وارد میشویم، میتوان مردم را به آینده امیدوار کرد و به حل این مسائل مردم را با یک چشمانداز روشن و آینده بسیار درخشانی امیدوار کرد تا کسانی که مسیر را غیرممکن میبینند، یا به نظر آنها میرسد که کار سخت است، بدلیل مشکلاتی که در خارج برای ما درست کردهاند و برخی از سوءمدیریتها که در داخل وجود دارد، به نظرم میرسد این راه کاملاً هموار است هر چند نیاز به زحمت، تلاش، مجاهدت و ایستادگی دارد.

ما از طالبان، داعش و جبههالنصره حمایت نکردیم. مجری: به نام خدایی که هستی از اوست و ما هر چه داریم همه لطف اوست. همسر دوم او فردی به نام محمد بلخاری است که خاتمی راد از او نیز پسری ۴ ساله به اسم نامی دارد. با این حال، اطلاعاتی از زندگی شخصی بایدن و فرزندان او به بیرون درز کرده است. یعنی در زمانهای که امریکاییها متوجه هزینههای سرمایهگذاری در خاورمیانه به جای سرمایهگذاری در مقابله با رشد قدرت تجاری آسیا هستند و رسماً این موضوع را در سند استراتژی امنیت ملی خود تصریح میکنند، با ادعایی گزاف خبر از معامله روسیه با امریکا بر سر ایران میدهد. سادهانگاری است اگر آن اظهارات عجیب آقای احمدینژاد را صرفاً یک کنش رسانهای بدانیم؛ چرا که این همکاری راهبردی میان ایران و چین به جهت همزمانی با جنگ اقتصادی تحمیلی از سوی امریکا یک ضرورت مهم اقتصادی برای کشور محسوب میشد و یکی از مهمترین نقدها بر دولت حسن روحانی، معطل گذاشتن چینیها و عدم توازن میان سیاستهای همکاری مشترک او بود. او دوباره گفت “دروغ بزرگ” خود انتخابات است و نه ادعای او مبنی بر تقلب در نتیجه. رئیس دولت اصلاحات چند روز پیش در حاشیه مراسم ختم پدر عبدالله نوری در پاسخ به این سؤال که آیا شما در انتخابات شرکت میکنید یا خیر، به گفتن جمله “مخلص همه شما هستم”، بسنده کرد.

این فعال سیاسی اعلام کرد: احمدینژاد با تمام خبرها و تحلیلهایی که انجام میدهند، به زعم خودش میخواهد بمبی را بترکاند تا توجهات را به سمت خودش جلب کند. بر اساس گزارش ها وی از هیچ لاک ناخن دیگری غیر از این مارک و این رنگ استفاده نمی کند. زمانی که پوتین معاون شهردار سنت پترزبورگ بود نزدیکان وی او را “رییس” (Boss) صدا می زدند. او فکر کرد اگر انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کند، مشارکت عمومی به ۱۵ درصد خواهد رسید و دیدید که این تحلیل او هم به نتیجه نرسید. به گزارش مهر فردا، دکتر محمود احمدی نژاد تاکید کرد که جامعه هنری به طور طبیعی نمی تواند توجیه گر وضع موجود باشد زیرا هنر کمال جوست و در مسیر رو به جلو حرکت می کند، بنابراین ایستادن در وضع موجود، در هر سطحی که باشد، ضد کمال است و هنرمند نمی تواند یک جا بایستد. آقای دکتر احمدی نژاد خیلی لطف کردید که فرصت و اجازه دادید این گفت و گو ترتیب داده شود.