نفتکش ایرانی بیاعتنا به تحریمهای آمریکا با 2 میلیون بشکه میعانات گازی به ونزوئلا رسید

در این مدل ساختارهای اقتصاد ایران و نقش کلیدی نفت به خوبی تصریح شده است. ترسیم نموداری روند تغییرات سه متغیر مورد اشاره بر اساس مقادیر واقعی و شبیهسازی شده در شکلهای نمودارهای (7)، (8) و (9) آورده شده است. برای مثال، از شروط بازار رقابت کامل میتوان به عدم وجود مانع برای ورود و خروج، اشاره کرد.

در ادامه، مهمترین ویژگیهای مخصوص بازار رقابت کامل را شرح دادهایم. 1996) اثر شوک­های قیمت نفت را بر روی تولید و دستمزدهای واقعی با فرض رقابت ناقص در بازار محصول مورد بررسی قرار می­دهند.

در مطالعهای نشان دادهاند که تأمین مالی مخارج دولتی از طریق افزایش مالیاتها بر روی ثروت بخش خصوصی اثر میگذارد. در شرایطی که مخارج دولت از محل فاینانس خارجی تأمین مالی شود، اثر افزایش مخارج دولت در مقایسه با حالتی که تأمین مالی آن از طریق کمکهای خارجی باشد کاهش مییابد زیرا در حالت نخست لازم است دولت برای بازپرداخت وامهای خود در آینده تعدیلهای لازم را انجام دهد که این امر میتواند از طریق افزایش احتمالی مالیاتها در آینده و یا کاهش مخارج دولت باشد و ممکن است نتیجه آثار مثبت قبلی را کاهش دهد.

با استفاده از نتایج شبیهسازی مدل، آثار تکانههای نفتی و بودجه دولت و همچنین مکانیزیم های اثرگذاری آن از طریق کانالهای پایه پولی و همچنین از طریق تغییر در موجودی سرمایه دولتی و تابع تولید و بهرهوری مورد بررسی قرار گرفته است. و اینکه تمام درآمد مالیاتی ما حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است اما فقط ۶۵۰ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت می کنیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه نباید بار را به دوش محرومین انداخت، تاکید کرد: ما می خواهیم باری که به دوش محرومین افتاده را برداریم ضمن آنکه درآمد نفتی ما ۲۶ میلیارد دلار است که صرفا ۶۲.۵ درصد آن را می توانیم تبدیل و استفاده کنیم.

این در حالی است که کوشش لی و دیگران برای تعیین همبستگی بازده و نوسانات بازدهی سهام، وجود همبستگی منفی و معنی دار را تأیید نموده است. به گزارش قدس آنلاین و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، به موجب مصوبه هیئت وزیران، هیات وزیران با هدف جلوگیری از صادرات نهاده های مورد نیاز داخل کشور و در اجرای تکلیف مقرر در بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، فهرست مواد خام و نیمه خام معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی که درآمد حاصل از صادرات آنها مشمول مالیات می شود را تعیین کرد.

در این راستا، عمر ذخایر گازی کشور با روند کنونی به حدود 30 سال در سال 1414 خواهد رسید. جایگاه نخست ایران در عرصه ذخایر نفت و گاز در جهان در حالی است که این منابع جزو منابع متعارف محسوب شده و ایران هنوز اکتشاف گسترده و تخمین ذخایر غیر متعارف (شیل های نفت و گاز و هیدرات های گازی) را آغاز نکرده است.

منابع آگاه در صنعت نفت به «میامی هرالد» گفته اند تولید نفت ونزوئلا در ماه دسامبر 2020 (ماه گذشته میلادی) بهطور متوسط به 900 هزار بشکه در روز رسیده است و میتواند در ماه ژانویه (ماه جاری میلادی) به 850 هزار بشکه در روز برسد که این امر بیشتر به لطف محموله های منظم تینر از ایران رخ داده است که به ونزوئلا اجازه داد تا کاهش تولید داخلی را جبران کند.

دباغ نصب(1385) در رساله خود تأثیر متغیرهای کلان پولی بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1369 الی 1383 مورد بررسی قرار داد. در همین رابطه میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در رابطه با افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱، میگوید: یکی از نکات مثبت بودجه ۱۴۰۱ همین افزایش درآمدهای مالیاتی است، عموماً در سالهای گذشته این افزایش درآمدهای مالیاتی تقریباً ۲۵ الی ۳۰ درصد بود و دولت قبل نیز مدعی بود که درآمدهای مالیاتی را در راستای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی افزایش داده است.

بخش دوم ارزش کل سهام معامله شده در کشورهای منتخب دنیا، که در این بخش تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر روی ارزش کل سهام معامله شده در کشورهای منتخب دنیا در نظر گرفته شده است. هر ریال مخارج انجامشده روی سرمایهگذاری دولتی ممکن است به طور کامل به سرمایه دولتی تبدیل نشود. هماكنون برنامهريزيهاي دقيق و كارشناسانهاي به منظور توسعه 24 فاز براي توليد 790 ميليون مترمكعب گاز در روز از اين ميدان صورت گرفته است.

در این مطالعه از تصریح غیرخطی قیمت نفت که به روش GARCH تخمین زده می­شود در یک دستگاه VECM استفاده می­شود. 2005)، در مطالعه خود رابطه بازده انتظاری و نوسانات آن را در دوازده بازار بزرگ سهام بین المللی مورد بررسی قرار دادند.

آزمون آنها با استفاده از الگوی گارچ نمایی در میانگین و با توجه به شاخص بازار در دورة زمانی 2002-1980 انجام گرفته است. حال که فلسفه سهم ۱۰۰ درصدی شرکت ملی گاز از درآمدهای صادراتی LPG پارس جنوبی مشخص شد، ممکن است این بحث مطرح شود که نرخ تسویه گاز غنی در سازوکار تسویه دولت با پالایشگاههای گازی رقم پایینی است که موجب شده حاشیه سود این واحدها افزایش یابد.

هر چند وزارت نفت دولت سیزدهم برنامهای برای توسعه میادین گازی پارس شمالی، کیش و فرزاد ب و افزایش تولید گاز در مناطق مرکزی کشور را تدوین کرده است اما به نتیجه رسیدن این طرحها نیز به زمان چندین ساله دارد. فروش نفت در بودجه سال آینده با رشد ۵/ ۸درصدی نسبت به امسال مواجه شده است.