بورس کالا چیست و نحوه انجام معامله در بورس کالا چگونه است؟

صالحآبادی تاکید کرد: بنابراین مجدد خواهشم از مجلس این است که عددها را به گونهای تنظیم نکنند که بانکها نتوانند پاسخگوی آن عدد و ارقام باشند، زیرا اگر اعداد غیرواقعی گذارده شود، بانکها موظف هستند که قانون را به اجرا درآورند و زمانی که بانکها با کسری منابع ناشی از این موارد روبرو شوند نتیجه آن اضافه برداشت و رشد پایه پولی خواهد بود و بعضاً نارضایتی مردم هم ممکن است پیش آید. وی در ادامه به وضعیت رو به رشد رفع تعهد ارزی واردکنندگان اشاره کرد و یادآور شد: میزان عدم رفع تعهد در اسفند ۱۳۹۷، ۲۶.۶ درصد بوده است، این میزان در اسفند ۱۳۹۸ به ۱۰.۳۵ درصد و در اسفند سال گذشته به ۷.۳۳ درصد رسید و در حال حاضر این رقم به ۵.۹ درصد رسیده است که نشان میدهد واردکنندگانی برای واردات کالا به کشور که ارز در اختیارشان قرار گرفته است به تعهداتشان عمل میکنند و کالاها را وارد کشور میکنند. این بانک که از نخستین بانکهای ایران به شمار می رود با سرمایه ۲۰ میلیون ریال آغاز به کار کرد و این مبلغ در ۱۳۱۴خورشیدی به ۳۰۰ میلیون ریال رسید در ادامه روند پیشرفت این بانک در ۱۳۳۱خورشیدی سرمایه آن به ۲ میلیارد ریال افزایش یافت.

بر این اساس بانک باید میزان کل سود پرداختی و اقساط ماهانه تسهیلات در دورههای بازپرداخت مختلف را به متقاضی اعلام کند. این کار را از امسال شروع کردیم و مقرراتی هم در شورای پول واعتبار تصویب شد، به گونهای که بانکها بتوانند اموالی را واگذار کنند و به فروش برسانند و تبدیل به سرمایه سازند. بانک مجازی (Virtual Bank): بانک هایی در این دسته قرار میگیرند که تمامی سرویس ها و عملیات های بانکی را به صورت اینترنتی و الکترونیک انجام میدهند و شعبه فیزیکی و حضوری ندارند. 10. بعضي کالاها و محصولات نیاز به گرفتن مجوز از مراجع ذيربط دارند. لذا نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات باید به صورت سیستمی باید باشد و انشاالله سال آینده از برنامههای جدی بانک مرکزی همین موضوع خواهد بود. قائممقام سنباد با اشاره به ساختار معماری استاندارد سنباد گفت: در جهان سیستم بانکداری باز بر روی حساب است اما در ایران شاهد سرویسهای مبتنی بر کارت هستیم که مغایر با استانداردهای جهانی است. رئیس کل بانک مرکزی گفت: در زمینه تکالیفی که مجلس بر عهده بانکها میگذارد، ما در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ یک ماده کلی در خصوص محل تأمین منابع تکالیف بودجهای آورده ایم اما مصادیق آن به دولت واگذار شد، زیرا هر کدام از این موارد دستگاه متولی خاص خود را دارد.

وی یادآور شد: البته این به معنای آن نیست که بانکها رشد نکنند؛ بانکها باید رشد طبیعی ترازنامه را داشته باشند اما این رشد باید در چارچوبهای مشخص شده از سوی بانک مرکزی باشد. رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه همچنین روند برگشت ارز حاصل از صادرات هم نشان از بهبود دارد، گفت: همچنین از آن طرف در بحث تورم هم روند نزولی را شاهد بودهایم و انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده است؛ ما تورم ۳.۱ درصدی در مهرماه و ۲.۴ درصدی در آبان را داشتهایم که در آذرماه به ۱.۸ درصد و در دی ماه نیز این رقم به ۱.۳ درصد رسیده است. رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: از موضوعات دیگری که در اصلاح نظام بانکی بسیارمهم به شمار میرود، کفایت سرمایه بانکها است. وی افزود: لایحهای در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است که امیدوارم سریعتر تصویب شود که بر فعالیتهای غیر مولد مالیات وضع میکند، بنابراین اتصال سامانههای بانکی و مالیاتی هم در رصد این جریان میتواند بسیار مؤثر باشد که چنانچه سرمایهای به سمت کار غیرمولد حرکت کرد، طبعاً باید مالیات خاص خود را پرداخت کند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه قیمتها در بازار متشکل که بازار اسکناس است و سامانه نیما که بازار حواله است، به همگرایی خوبی رسیده است، گفت: انشاالله این سیاست را هم تداوم خواهیم داد و کمک میکنیم تا بازار ارز از یک ثبات و آرامش خوبی برخوردار باشد و در واقع صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در بازار عرضه کنند و واردکنندگان نیز با ثبت سفارش، بتوانند تأمین ارز لازم برای واردات را به خوبی داشته باشند. رئیس کل بانک مرکزی درباره بحث تأمین مالی زنجیرهای بیان کرد: بحث تأمین مالی زنجیره تولید که اخیراً با بانکها شروع کرده ایم، از موضوعات جدی بانک مرکزی در سال آینده است که از امسال شروع شده است. دکتر صالح آبادی با تاکید بر اینکه کارهای متعددی در این زمینه باید انجام شود تا سرمایهها به سمت بخش واقعی رود، افزود: یکی این است برای اینکه سرمایهها به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت شود، بانکها و بانک مرکزی باید برمصرف صحیح تسهیلات نظارت کنند یعنی اگر بانکی تسهیلاتی را به بخش تولید به عنوان تولید داد، آیا واقعاً تسهیلات گیرنده آن را در بخش واقعی مصرف کرده یا نه در بخش غیر واقعی و بخش غیر مولد استفاده کرده است.